ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 4η του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 3.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας τοιχίου φερόμενης ιδιοκτησίας κας Κων/νας Παπαχρήστου στο Νεοχώρι Φαλαισίας». 2. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο