ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 20η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.070,29 € και απόδοση ποσού 1.144,36 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης για τις εκλογές 6ης Μαΐου & 17ης Ιουνίου 2012.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 26.179,43 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ τρίμηνο 2013» – Απόδοση του ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης».

3. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 59.980,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (12η εντολή κατανομής) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

4. Διάθεση αδιάθετων πιστώσεων Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) έτους 2013 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου (11η εντολή).

6. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στο Δήμο Μεγαλόπολης.

7. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2014.

8. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας άνω των 5.869,41 € για το έτος 2014.

9. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών (παροχή κάθε είδους υπηρεσιών) του Δήμου έτους 2014.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2014.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014.

12. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2014.

13. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου για το έτος 2014.

14. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση – διαμόρφωση κεντρικών θυρών επί του Κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

15. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κάτω Καρυών».

16. ΄Εγκριση καταβολής δαπάνης διέλευσης αγωγού αποχέτευσης Δήμου Μεγαλόπολης εγκάρσια της σιδηροδρομικής γραμμής «Λεύκτρου – Μεγαλόπολης στη Χιλιομετρική Θέση 05+115» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού Τ.Δ. Μεγαλόπολης» στον ΟΣΕ Α.Ε..

17. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ιδιοκτησιών των κων Δημητρίου και Αθανασίου Μανιάτη του Σωτηρίου και του κου Δημητρίου Αντωνόπουλου του Αναστασίου στην Τ.Κ. Τουρκολέκα για την ανόρυξη γεώτρησης.

18. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εταιρίας hol hellas online.

19. Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενου τμήματος οικοπέδου συνιδιοκτησίας των κων Γεωργίου και Χαραλάμπους Χαραλαμπόπουλου του Ηλία και της κας Δήμητρας σύζ. Νικολάου Τσιμπουράκη σε κοινή χρήση Τ.Κ. Χράνων Δήμου Μεγαλόπολης.

20. Διαγραφή χρεών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δ.Κ. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

21. Εξέταση της από 12-2-2013 Αίτησης – καταγγελίας κας Ζωής σύζ. Ελευθερίου Παγώνη.

22. Κατάθεση απόψεων Δήμου Μεγαλόπολης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο