Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2015 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο