ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 21η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 5.30μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2013. 2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας άνω των 5.869,41 € για το έτος 2013. 3. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών (παροχή κάθε είδους υπηρεσιών) του Δήμου έτους 2013. 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2013. 5. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2013. 6. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2013. 7. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου για το έτος 2013. 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 80/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 520/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 76/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 12. ΄Εγκριση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2012. 13. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του Δήμου Τρίπολης για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και τη διενέργεια και επίβλεψη προμηθειών, υπηρεσιών (εργασιών) και έργων του Δήμου Μεγαλόπολης. 14. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δεύτερης δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Δυρραχίου». 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμου Τ.Δ. Καμάρας». 17. Ορισμός Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. ΄Ανω Καρυών». 18. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση – συγχώνευση του Τμήματος Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης (Τ.Τ.Υ.Ε.) Αρκαδίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 19. ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο