Σύμβαση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου για την απομακρυσμένη βοήθεια των ηλικιωμένων

Υπογραφή σύμβασης υλοποίησης του έργου «Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης»

Στα πλαίσια υλοποίησης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Έργου του Δήμου Μεγαλόπολης «Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης» προϋπολογισμού 273.816,45 €, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, στις 20 Νοεμβρίου 2014 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία Datamed A.E. Η υλοποίηση του έργου θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 11 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα περιλαμβάνει τη ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες που περιλαμβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

 

 

                                                                                             

   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

 

 Εκ του Δήμου

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο