Συμμετοχή δημοτών στην εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μεγαλόπολης

22-07-2016

Ο Δήμος Μεγαλόπολης αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στον καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής για την περιοχή τους, επιθυμεί τη συμβολή όλων στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2015 – 2020, με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς:

• να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

• να διατυπώσουν τις απόψεις τους στην δημόσια διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί, όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2020.

Μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@megalopoli.gr με την ένδειξη “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεγαλόπολης” ή σε έντυπη μορφή να το καταθέσετε στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης – Π.Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, ΤΚ: 22 200, Μεγαλόπολη

Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας έως 02-08-2016

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο