Σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη 07-10-2019

Π. ΚΕΦΑΛΑ 10 &ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Τ.Κ. 222 00 Μεγαλόπολη

Αρ. Πρωτ.13545

Πληροφορίες : Κ. Καραχάλιου

Τηλ.: 2791 360 210

Fax. : 2791360209

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μεγαλόπολης μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 145/Α/30-09-2019), σύμφωνα με το άρθρο 6,  ενημερώνει τους οφειλέτες του Δήμου ότι :

 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 31-12-2019 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 110  του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α΄) και ορίζεται ότι υπαγωγή στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα , που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29-11-2019.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα  αυτών.

Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:

  • οι οφειλές που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.
  • οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
  • οι οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση, εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα.

Γ. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με πλήρη ή μερική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Δ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ε. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι εκατό (100).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ( κ. Στυλιανή Θεοφανοπούλου  τηλ. 2791360219).

 

Ο Δήμαρχος

 

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο