Σχετικά με την προθεσμία υποβολής Πόθεν Έσχες αιρετών οργάνων και μελών ΔΣ ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν.4571/30-10-2018, και του άρθρου 229 του ν.4281/2014, παρακαλείσθε όπως προβείτε στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.), έως και την 31η Οκτωβρίου 2019.

Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ», (www.pothen.gr), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών τους TAXISnet.

Όσοι εκλέγονται για πρώτη φορά υποχρεούνται να υποβάλλουν αρχική δήλωση εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους,

– όσοι επανεκλέγονται με την ίδια ιδιότητα ή και με διαφορετική ιδιότητα με υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο ίδιο όργανο ελέγχου, εξακολουθούν να υποβάλλουν ετήσια δήλωση κατά την ισχύουσα νομοθεσία,

-όσοι επανεκλέγονται αλλά με ιδιότητα η οποία ελέγχεται από διαφορετικό όργανο ελέγχου από το οποίο υπέβαλαν δήλωση μέχρι τώρα, οφείλουν να υποβάλλουν αρχική δήλωση εντός 90 ημερών για τη νέα τους ιδιότητα αλλά και ετήσια δήλωση για αυτήν που απώλεσαν, δυνάμει του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 3213/2003

-υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τους υπόχρεους που δεν επανεκλέγησαν υφίσταται και για το επόμενο έτος από τη λήξη της θητείας τους.

Προκειμένου για τους Δημάρχους οι οποίοι δεν επανεκλέγησαν η υποχρέωση υφίσταται για 3 έτη μετά τη λήξη της θητείας τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100.

Εκ του Δήμου.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο