Ρύθμιση οφειλών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού βάσει του άρθρου 52 του Ν.4483/2017.

 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 06-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βάσει του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α’ 107/31-07-2017), δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία ( τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ ), τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου ( Ο νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31-07-2017).

Οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. ( Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Συγκεκριμένα:

1. με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις.

2. από 2 έως 24 δόσεις, 80% ποσοστό απαλλαγής.

3. από 25 έως 48 δόσεις, 70% ποσοστό απαλλαγής.

4. από 49 έως 72 δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής.

5. από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστη δόση των 20 ευρώ εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου το αργότερο έως 30/11/2017.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο