Ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις σε εφαρμογή του Ν.4321/2015.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης σε εφαρμογή του Ν.4321/2015 ρυθμίζει σε 100 δόσεις όλες τις έως και 01.03.2015 ληξιπρόθεσμες καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν έως 26.05.2015 οφειλές, ως εξής :

Τρόπος εξόφλησης

Απαλλαγή

Εφάπαξ καταβολή οφειλής

100%  των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

2-5      ισόποσες μηνιαίες δόσεις

90%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

6-10    ισόποσες μηνιαίες δόσεις

80%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

11-20   ισόποσες μηνιαίες δόσεις

75%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

21-30   ισόποσες μηνιαίες δόσεις

70%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

31-40   ισόποσες μηνιαίες δόσεις

65%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

41-50   ισόποσες μηνιαίες δόσεις

60%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

51-60   ισόποσες μηνιαίες δόσεις

55%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

61-70   ισόποσες μηνιαίες δόσεις

50%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

71-80   ισόποσες μηνιαίες δόσεις

45%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

81-90   ισόποσες μηνιαίες δόσεις

40%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

91-100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

30%    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

 

Η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται έως 26-05-2015.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20,00€) ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι εκατό (100).

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

 Οφειλές πάνω από 5.000 € επιβαρύνονται με τόκο 3 % ετησίως. Η μηνιαία προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής της δόσης ανέρχεται σε 0,25%.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                   

Πληροφορίες :                                                                                                       

Κατσιρούμπας Γεώργιος Τηλ : 2791360257                      

Αναστασοπούλου Μαρία Τηλ : 2791360219     

Από το Δήμο

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο