Ψήφιση Π/σμού έτους 2015 Κληροδοτήματος Χίλδεγαρδ, χας Λ. Ζέρβα

Ψήφιση του προϋπ/σμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015, του κληροδοτήματος Χίλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα

Πατήστε στην εικόνα:

PsmosLZERVA.pdf

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο