Προτάσεις σχετικά με την σύσταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Προτάσεις σχετικά με την σύσταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Μετά την διαβούλευση και τον ευρύτερο διάλογο, την Πέμπτη και την Παρασκευή 28 και 29 Ιουνίου αντίστοιχα, τόσο τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης αλλά και οι εκπρόσωποι φορέων και δημότες, κατέληξαν σε μια βασική δέσμη προτάσεων για την μορφή και τους χρηματοδοτικούς άξονες του Ταμείου:

Α) Ο κατάλογος των περιοχών να είναι εξαρχής αυστηρά οριοθετημένος, περιλαμβάνοντας μόνο τους ενεργειακούς Δήμους με την συγκεκριμένη λιγνιτική δραστηριότητα.

Β) Κριτήρια αξιολόγησης επιλεξιμότητας δράσεων και έργων:

1. H εντοπιότητα της δράσης ή του έργου (στο 100% χρηματοδότησης).

2. Κριτήρια προτεραιότητας:

α) Η εντοπιότητα των εργαζομένων (όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ως προς τις ειδικότητες)

β) Η βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας

γ) Ο αριθμός των θέσεων εργασίας

δ) Η πρόκριση Νέας επιχειρηματικότητας και νέων επιστημόνων

ε) Η πρόκριση Συνεταιρισμών (τοπικών).

Γ) Στην Ειδική Επιτροπή του Ταμείου να υπάρχει εκπροσώπηση και των Δήμων με ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δ) Τα χρήματα, ανεξαρτήτως απορροφητικότητας και κατάληξης να παραμένουν πάντα στο Ταμείο και αποκλειστικά για τους σκοπούς του Ταμείου.

Ε) Η χωροταξική αναφορά να είναι πάντα σταθερή στο επίπεδο του Δήμου (Μεγαλόπολης).

ΣΤ) Σε περίπτωση υπερζήτησης για συγκεκριμένη δράση ή έργο να υπάρχει ποσοστό υποχρεωτικής επιλεξιμότητας 15% ανά Δήμο.

Ζ) Προτάσεις για χρηματοδοκτικούς άξονες και υποάξονες:

• Δράσεις παρέμβασης στις δραστηριότητες κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας.

• Στήριξη νέων καλλιεργειών με απαραίτητη προϋπόθεση την επαναπόδοση εδαφών για γεωργική καλλιέργεια.

• Προγράμματα ολιστικής παρέμβασης στον τομέα της εργασίας.

• Προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων ιδεών.

• Προγράμματα μαθητείας και επιμόρφωσης (πτυχιούχων τεχνιτών στις εργασίες ορυχείου, νέων ανέργων, νέων επιστημόνων κτλ.).

Ήδη έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης προτάσεις Συλλόγων και δημοτών και θα συνεχίζεται η συγκέντρωση προτάσεων έως και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 4 Ιουλίου(στο 3ο όροφο του Δημαρχείου). Η ηλεκτρονική καταγραφή των προτάσεων λήγει στις 10 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο