ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΩΚΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 25Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 3 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΥΤΑΙΝΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΩΚΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο