ΠΡΟΣΛΗΨΗ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε.Η. (Α.Η.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) ΜΕ 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνο) συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και συγκεκριμένα: – Ένα (1) Οδηγό Λεοφωρείου Δ.Ε.. – Δύο (2) Μαγείρους Δ.Ε.. – Δώδεκα (12) Εργάτες ΥΕ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι Δευτέρα 8 Ιουλίου.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο