Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 13/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.: 1688

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε όπως την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. με 11.00 π.μ., συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης, η οποία θα γίνει δια περιφοράς, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα:   

  1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄) για αίτηση Ακύρωσης του Β.Α. και λοιπών 20 αιτούντων κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατάθεση υπομνήματος και κατάθεση παρέμβασης και παράστασης στο ΣτΕ – Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 459/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης.
  2. Περί αποδοχής ποσού 38.175,00 € Α ́ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο e-mail: economikiepitropi@megalopoli.gr, ή με sms, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (6945495572), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και στο sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους της επιτροπής.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μεγαλόπολη 09 – 02 – 2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο