Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 28/6/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                     Αριθμ. Πρωτ.: 8961

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε όπως την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Μάιο του έτους 2023.
  2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας (αντιπυρική προστασία του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή της Αγίας Θεοδώρας), προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  3. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ΝΕΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1322.031/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ «Αντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης με Συστήματα Φυσικού Αερίου σε Δημόσια Κτίρια στη Μεγαλόπολη” (ΠΔΕ/2023ΣΕ17510002/ Αποφ. ΥΠΑΝΕ 2349/28-04-2023)» – ΝΕΟΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 64-6737.001: Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης “Αντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης με Συστήματα Φυσικού Αερίου σε Δημόσια Κτίρια στη Μεγαλόπολη” (ΠΔΕ/2023ΣΕ17510002/ Αποφ. ΥΠΑΝΕ 2349/28-04-2023))
  4. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-6279.001/«Δαπάνες Τηλεθέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου»).
  5. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου   ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-7413.004  για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Μεγαλόπολης»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 23 – 06 – 2023

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο