Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης, 22/02/2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 1696

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8.30 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σε προσφυγή που άσκησε η ΔΕΗ Α.Ε & η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης και κατά της Α 138/2021 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Αρ. Κλήσης 1022/24-12-2021), για παράσταση & κατάθεση υπομνήματος .
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης , σε αγωγή του Δ.Μ. του Φ. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης .
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σε προσφυγή της Α. Γιαννακοπούλου Α.Ε. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σε προσφυγή της Π.Δ. Γιαννακόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σε προσφυγή του Η.Ν. του Η.  κατά  του Δήμου Μεγαλόπολης
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σε προσφυγή του Κ.Β. του Δ.  κατά  του Δήμου Μεγαλόπολης .
 7. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σε ανακοπή του Α.Δ. του Ν.  κατά  του Δήμου Μεγαλόπολης.
 8. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ  ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ για την πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΦΗ – ΜΚ)  ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ».
 9. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 10. Έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση του διαγωνισμού: Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης.
 11. Αποδοχή ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών της Αναδόχου «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού του υφιστάμενου γυμναστηρίου, εντός του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μεγαλόπολης».
 12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».
 14. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 1.668,03 € προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Νοέμβριος 2021) των απασχολούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
 15. Περί αποδοχής ποσού 27.520,00 € Α ́ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 16. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 17. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2022.
 18. Περί ύπαρξης ή μη δημοτικού δρόμου εντός της Τ.Κ. Κυπαρισσίων.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 18 – 02 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο