Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 31/8/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                               Αριθμ. Πρωτ.: 9639

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 600 τ.μ. στη θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» της Κοινότητας Κουρουνιού της ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.
  2. Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 9213/16-08-2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Επισκευή Μηχανημάτων – Οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών», από την  πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 Αυγούστου 2021 σε Κοινότητες και Οικισμούς της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
  3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 624/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου, εξειδίκευση πίστωσης & σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑ: 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικ. έτους 2021.
  4. Ορισμός δικηγόρου για την υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης στην υποβολή αντιρρήσεων επί έκθεσης ελέγχου της ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας».
  6. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2021.
  7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 25-6312.001 «Φ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ»).
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 00-6443.008 «Εορτασμός Πολιούχων Αγίων»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 27 – 08 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο