Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 17/09/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Μεγαλόπολη    13  –    09    –   2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                  Αριθμ. Πρωτ.: 10283


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

        1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο –Δήμαρχο Μεγαλόπολης
        2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  Δήμου Μεγαλόπολης.
        3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
        4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών)  

Σας προσκαλούμε όπως, την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  19:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί απόφαση, για το παρακάτω θέμα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την από 08/07/2019 Προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο