Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Ψήφισης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023, 29/12/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη      23      12       2022
Αριθμ. Πρωτ.:   15.959

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Tον  κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης

Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.

Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης

Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων                                                         

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του Δεκεμβρίου μήνα του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα  16:00 μ.μ., προσέλθετε  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης,  σε ειδική τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του  Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2023.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο