Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 14/12/2022
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη   09 –  12  2022
Αριθμ. Πρωτ.:  15.091

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

 1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
 2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  Δήμου Μεγαλόπολης. 
 3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
 4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 14η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Ψήφιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2023.
 1. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 1. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία για το έτος 2022.
 1. Διάθεση πίστωσης – ΄Εγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό των Θεοφανίων έτους 2023 στις Δημοτικές Ενότητες Φαλαισίας και Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί των τιμών για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την οικονομική και λογιστική τακτοποίηση συμψηφισμού χρηματικών απαιτήσεων της Δ/νσης Λ.Κ.Μ./ της ΔΕΗ Α.Ε. σε εφαρμογή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για  τη δημιουργία νέου Κ.Α.  ΕΞΟΔΩΝ: 00-6142.004 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μεγαλόπολης¨».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για  τη δημιουργία νέου Κ.Α.  ΕΞΟΔΩΝ: 15-7135.005 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 15-7331.005 με τίτλο «Ανακατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού του υφιστάμενου γυμναστηρίου εντός του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 20-7325.012 με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού επί της οδού Παπαναστασίου 95 στη Μεγαλόπολη» – Έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 20-7325.011 με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς την περιοχή Κλαδέικα στην Τ.Κ. Καστανοχωρίου» – Έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.  ΕΞΟΔΩΝ : 20-7325.008 με τίτλο «Τοποθέτηση είκοσι πέντε (25) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Κάτω Μακρυσίου στην Τ.Κ. Μακρυσίου» – Έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.  ΕΞΟΔΩΝ : 20-7325.009 με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάτω Μακρύσι στην Τ.Κ. Μακρυσίου» – Έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου.
 1. Ορισμός/Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου/Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 188/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 1. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μακρυσίου Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 14349/24-11-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ Ολομ. 2377/2022.

            *(προτάθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.  15088/09-11-2022 στο Δήμο αίτημά του.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο