Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 24/10/2022
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη  20 10 2022
Αριθμ. Πρωτ.: 12740

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

      1. Tον κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
      2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  Δήμου Μεγαλόπολης.
      3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
      4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

   Σας προσκαλούμε όπως, την 24η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την για την εγγραφή ποσου 12.725,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2022 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη κάληψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμίας και Β/θμίας  εκπαίδευσης του Δήμου (Συμπληρωματική Κατανομή).
 2. Κατανομή πίστωσης ποσού 12.705,91€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2022  για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 86.887,13€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτακτη επιχορήγηση – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Διάθεση της πίστωσης.
 4. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:20-7325.009 με τίτλο:  «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάτω Μακρύσι στην Τ.Κ. Μακρυσίου».
 5. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου   ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:20-7325.008 με τίτλο:  «Τοποθέτηση δώδεκα (12) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Κάτω Μακρυσίου στη Τ.Κ. Μακρυσίου».
 6. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:20-7325.011 με τίτλο:  «Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς στην περιοχή Κλαδέικα στην Τ.Κ. Καστανοχωριου».
 7. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Βελιγοστής Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 10951/19-09-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 8. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Βελιγοστής Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 11262/23-09-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 9. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Δυρραχίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 12037/06-10-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη υλοποίηση της υπ΄ αριθμό 49/2022 απόφασης του Δ.Σ..

           *(προτάθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 11584/28-09-2022 στο Δήμο αίτημά του.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ¨Κατασκευή μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Αλφειό, στη Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης¨ και την ¨Κατασκευή μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Λούσιο, στη Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης¨.

           *(προτάθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 11596/28-09-2022 στο Δήμο αίτημά του.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη υλοποίηση της υπ΄ αριθμό 90/2022 απόφασης του Δ.Σ.

          *(προτάθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 12104/07-10-2022 στο Δήμο αίτημά του.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης, για τον τρόπο θέρμανσης των κατοικιών της πόλης, εν΄ όψει της χειμερινής περιόδου 2022 – 2023.

              *(προτάθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 11945/05-10-2022 στο Δήμο αίτημά του.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο