Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Οκτωβρίου 2020

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη      14  –    10    –   2020

 Αριθμ. Πρωτ.:  12448

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για  το παρακάτω θέμα:  

 1. Συζήτηση επί του σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (MASTER PLAN) και λήψη απόφασης για συγκεκριμένη πρόταση επί της Διαβούλευσης.

  Η παρούσα πρόσκληση για τη συζήτηση του θέματος εκδίδεται κατόπιν της από 07.10.2020 με αριθμ. πρωτ. 12114/07-10-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης των Δημοτικών Συμβούλων (9) της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2α του ν. 3852/2010 «… – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν ισχύ, αλλά και μετά την καταψήφιση της συζήτησης του ιδίου θέματος, λόγω του μη κατεπείγοντος, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 11ης /10/2020.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο