Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 7/2/2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 Μεγαλόπολη      31   –    01    –   2020

Αριθμ. Πρωτ.:  1137

       

       Σας προσκαλούμε όπως, την 7η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:  

 

  1. Ενημέρωση – Συζήτηση επί των προτάσεων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2020 για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο