Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τη Πέμπτη 19-12-2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη       13   –    12    –   2019 Αριθμ. Πρωτ.:  16748

   

 Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Οκτωβρίου (Ι΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 2. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 28.430,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ΄ Κατανομή).
 3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 00-6221 των εξόδων με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.
 4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση πίστωσης του υφιστάμενου Κ.Α. 10-6614 των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Μελανιών, Τόνερ κ.λ.π.» για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή λειτουργικών δαπανών του Δήμου.
 5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-6672.003 των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών (έκτακτο)» για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας ελαστικών του μηχανήματος ΜΕ 50165 Ισοπεδωτή γαιών.
 6. Τροποποίηση της  αριθμ. 234/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση της κατεπείγουσας προμήθειας Απορριμματοφόρου οχήματος για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δήμου από πιστώσεις χρηματοδότησης του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
 7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος».
 9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση οδού για την πρόσβαση στον Οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 10. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης.
 11. Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 15019/05-11-2019 Αίτησης στο Δήμο για παραχώρηση χώρου στο ανοικτό Δημοτικό Στάδιο Μεγαλόπολης  στο Αθλητικό Σωματείο «ΟΡΣΙΠΠΟΣ».
 12. Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 16263/03-12-2019 στο Δήμο Αίτησης για παραχώρηση χώρου στο κλειστό Δημοτικό Στάδιο Μεγαλόπολης στον Σύλλογο με την επωνυμία «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΤΙΜΕΝΟΣ».  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο