Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τη Μεγάλη Τρίτη 23-04-2019

Μεγαλόπολη     19  –    04    –   2019

Αριθμ. Πρωτ.:  5537

   Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Απριλίου (Δ΄ κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

 1. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 30.320,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ Κατανομή).

 

 1. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης συνολικού ποσού 268.700,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

 1. Χρηματική επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Μεγαλόπολης για την κάλυψη δαπανών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε των εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτυπώσεων – προμήθειας Ψηφοδελτίων Τοπικών Κοινοτήτων για τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαϊου 2019.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε των εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.

  

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φαλαισίας»- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου».

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας επισκευής του Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7582 Mersedes Απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Περί συμμετοχής του Μεγαλόπολης στην πρόταση που υποβάλλει ο Δήμος Τρίπολης στο νέο ΕΣΠΑ του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας» και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους της ΠΕ Αρκαδίας στο πλαίσιο της πρότασης.

 

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών /Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΄Ερευνας, για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΘΕΣΗ: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ. Παρουσίαση του παλαιού αλλά και του σύγχρονου φυσικού περιβάλλοντος στον εκθεσιακό χώρο Ισιώματος Καρυών».

 

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» για τη «Σύνταξη μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. Καθορισμός αμοιβής/Εξειδίκευση πίστωσης για τον ορισμό Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης για τη συζήτηση της υπ΄ αριθμ. κατ. ΠΡ396/2017 Προσφυγής.

 

 1. Καθορισμός αμοιβής/Εξειδίκευση πίστωσης για τον ορισμό Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης για τη συζήτηση της υπ΄ αριθμ. κατ. ΠΡ397/2017 Προσφυγής.

 

 1. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής / Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Ακόβου, έξωθεν οικίας Αντωνίου Πολυχρονόπουλου, Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής /Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Ακόβου, οικία Τζιούβελη Αθανασίου, Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής /Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Βελιγοστής, πλησίον υδατόπυργου, Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

  

 1. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής /Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού – χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο ακινήτου/ εγκατάστασης (ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ) στην Τ.Κ. Βελιγοστής, Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής /Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Βελιγοστής, πλησίον οικίας Βακρόπουλου, Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής /Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Βελιγοστής, πλησίον σχολείου & δεξαμενής, Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής /Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Λεονταρίου, στο δρόμο νότια του Ναού, Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής /Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Λεονταρίου, στο κάτω άκρο της πλατείας, Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Εξέταση των με αριθμ. πρωτ. 151/4-1-13 και αριθμ. πρωτ. 12190/14-7-15 στο Δήμο Αιτήσεων περί διαγραφής χρεών τελών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Σχετικά με την εφαρμογή των με αριθμ. 43/2012 και αριθμ. 151/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

                       

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο