Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 21-01-2019

Μεγαλόπολη 17 – 01 – 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 732

Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μεγαλόπολης για τη σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4583/18-12-2018 και με τις διαδικασίες του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007».

2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ανοιχτού σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης», από πιστώσεις 5ου ΕΑΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για τη ν πράξη: «Επισκευή στέγης κτιρίου Καθηγητή Δημητρακόπουλου Τ.Κ. Καρύταινας Δήμου Μεγαλόπολης».

4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ., «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 176/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο