Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 4-10-2017

Μεγαλόπολη 29 – 09 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 13890

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης για την παραίτηση ή μη από ένδικα μέσα κατά της υπ΄ αριθμ. 65/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ένατη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Σεπτεμβρίου (Θ΄ κατανομή).

3. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 27.650,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017 (Γ΄ Κατανομή).

4. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.

5. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των 14 Εκτελεσθέντων Πατριωτών στη θέση ¨Καταραχούλια¨ της Τ.Κ. Ισώματος Καρυών του Δήμου Μεγαλόπολης.

6. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση 4ου Αγώνα Moto Cross Νοτίου Ελλάδος στην πίστα Αγώνων Τ.Κ. Πλάκας, στις 15/10/2017.

7. ΄Εγκριση της αριθμ. 54/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών συντήρησης κτιρίου και παιδικής χαράς Βρεφονηπιακού Σταθμού.

8. ΄Εγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διάνοιξη, καθαρισμός χωμάτινου αρδευτικού αύλακος στην Τ.Κ. Καρίταινας».

9. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Βάγγου».

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

11. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Πλαπούτα 14, οικία Κυριακόπουλου Παναγιώτη.

12. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Βάστα, πλησίον Δημοτικού Σχολείου.

13. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Βάστα, πλησίον οικία Αδαμόπουλου Βασιλείου.

14. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Βάστα, πλησίον οικίας Κονταξή Θεοδώρας.

15. ΄Εγκριση δαπάνης για μετατόπιση στύλου Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Βάστα, στη θέση «Γαλανέικα».

16. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Πλάκας, έξωθεν της οικίας της κας Παπαβασιλείου – Μπερσεντέ ΄Αννας.

17. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Ποταμιάς, π[λησίον οικίας Νικολόπουλου Δημητρίου.

18. ΄Εγκριση δαπάνης για μετατόπιση Δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Γέφυρας, στην κεντρική πλατεία.

19. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Γιανναίων, οικ. ΄Ανω Γιανναίων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.

20. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Καράτουλα, πλησίον οικοπέδου Τζερτζίνη Φώτη.

21. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Κύπρου 11.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο