Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/11/2020, 20:30μ.μ.

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

Μεγαλόπολη      27 –    10    –   2020

 

Αριθμ. Πρωτ.:  13084

Σας προσκαλούμε όπως, την 2α του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ., προσέλθετε  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για  το παρακάτω θέμα:  

 

  1. Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους  2013  του Δήμου Μεγαλόπολης

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο