Πρόσκληση τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 31-05-2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη    26   –    05    –   2023
Αριθμ. Πρωτ.:  7339

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

      1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
      2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
      3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
      4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 Σας προσκαλούμε όπως, την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική ειδική συνεδρίαση (δια ζώσης), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

 1. ΄Εγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μεγαλόπολης.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Αντώνιος Κυριακόπουλος

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο