Πρόσκληση τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 04-02-2019

Μεγαλόπολη 31 – 01 – 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1481

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση της απογραφής περιουσίας του Καλλικρατικού Δήμου Μεγαλόπολης και Ισολογισμού έναρξης 01-01-2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο