Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 8η Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθμ. Πρωτ.: 2234

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας παρακαλούμε όπως την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1.  Προέλεγχος Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016.
 2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΦΗ – ΜΚ) ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ».
 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη αναγκών των νομικών προσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης».
 4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας».
 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση – Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος».
 6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.116,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 25-7336.008 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.]
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 830,80 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 25-7336.008 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.029,20 ευρώ με ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 25-7336.005 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.279,80 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 25-7336.005 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 15-7331.004/«Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση χώρου εντός του κλειστού δημοτικού σταδίου Μεγαλόπολης (5ο Ε.Α.Π)»).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 30-7333.033/«Επισκευή – Συντήρηση αγροτικής οδού για την πρόσβαση στον Οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης (ΣΥΝΕΧ._ΣΑΕ-055 Α.Π.11836/2019: 109.637,34€ & Α.Π.5654/2019: 43.464,51€ ΥΠ.ΕΣ.)»).
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 10-6162.004/ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –  ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ»).
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 25-7326.003/«Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιών της ΔΚ Μεγαλόπολης»).
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 20-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 25-7312.003/«Άρση επικινδυνότητας με απόφραξης αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων εντός του Ε.Ρ.Σ. Μεγαλόπολης»).
 16. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 4319.001 / «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 70-6054.002 / «Εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενων κοινωφελούς  εργασίας»).
 17. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 35-6112.001/«Συμβουλευτική υποστήριξη για την εγκατάσταση εξοπλισμού πυροπροστασίας στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίας Θεοδώρας στην Τ.Κ. Βάστα»).
 18. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 35-6162.002/ «ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΙΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ»).

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 04 – 03 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο