Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 6η Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                             

Αριθμ. Πρωτ.: 11979

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  

Σας παρακαλούμε όπως την 6η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και  του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης για προσφυγή (ΠΡ 396/2017) που άσκησε η εταιρεία «Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Μεγαλόπολης, για παράσταση και  κατάθεση υπομνήματος.
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  παράστασή του ενώπιον του  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης για προσφυγή (ΠΡ 397/2017) που άσκησε η εταιρεία «Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Μεγαλόπολης, για παράσταση και  κατάθεση υπομνήματος.
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  παράστασή του ενώπιον του  Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης  σε προσφυγή  που άσκησε  η  ΔΕΗ Α.Ε  κατά του Δήμου Μεγαλόπολης και κατά  της Α 524/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Αρ. Κλήσης  1092/29-05-2020), για παράσταση  & κατάθεση υπομνήματος.
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή των υπαλλήλων 1) Καλογερόπουλου Δήμητρα του Χαράλαμπου 2) Παυλοπούλου Κωνσταντίνα του Σταύρου και 3) Τσιμπιρίμπη – Μίχου Φωτεινή του Ζώη κατά α) του Ελληνικού Δημοσίου και β) του Δήμου Μεγαλόπολης.
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών ΔΕ Μεγαλόπολης”.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.256,12 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.007 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Αντλιοστασίων του Δήμου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού με μεταφορά πιστώσεων προς ενίσχυση κωδικών εσόδων & εξόδων (Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ:  005 και Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ: 00-8231.005 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ:  4111.011 και Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-8211.001 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ).
 9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6331.003 / «ΕΝΦΙΑ»).
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 25-6312.001/«Φ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ»).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1329.003/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1329.004/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:70-7413.001/ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΣΔΑΕΚ 2020 – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:70-7413.002/ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ΣΔΚΟ 2020) και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

 

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματός σας να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 

Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

 

Μεγαλόπολη  02 –  10  –  2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο