Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 23 – 06 – 2015

Σας παρακαλούμε όπως την 23η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Μάιο του έτους 2015.

2.Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου: Κατεδάφιση τμήματος οικίας, σύμφωνα με την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στο Τ. Δ. Φαλαισίας (ΦΕΚ 272/14-7-2010).

3.Ψήφιση πίστωσης 3.444,00€ για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών της μελέτης με τίτλο: Περιβαλλοντική και γεωλογική μελέτη για την αδειοδότηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Τουρκολέκα.

4.Ψήφιση πίστωσης 22.976,40 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Έλεγχος και επισκευή παιδικών χαρών των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης, για την ασφαλή λειτουργία τους.

5.Ψήφιση πίστωσης 19.680,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Έλεγχος και επισκευή παιδικών χαρών των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας, για την ασφαλή λειτουργία τους.

6.Ψήφιση πίστωσης 7.626,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Έλεγχος και επισκευή παιδικών χαρών των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, για την ασφαλή λειτουργία τους.

7.Ψήφιση πίστωσης 1.845,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης Δήμος Net.

8.Ψήφιση πίστωσης 2.152,50 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Υπηρεσία ηλεκτρονικής Νομικής πληροφόρησης ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

9.Ψήφιση πίστωσης 1.845,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Υπηρεσία ψηφιακής υποστήριξης μέσω διαδικτύου από εταιρία Σ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ.

10.Ψήφιση πίστωσης 879,93€ για την καταβολή χρημάτων και δικαστικών εξόδων βάση της υπ΄αριθμ. 29/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μεγαλόπολης.

11.Έγκριση δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Δ. Κ. Μεγαλόπολης πλησίον Ο.Σ.Ε. Δήμου Μεγαλόπολης.

12.Έγκριση δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους στην Τ. Κ. Ατσίχολου Ι.Μ. Καλαμίου Δήμου Μεγαλόπολης.

13.Έγκριση μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Δ. Κ. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης έξω από το ανοικτό στάδιο στο ανατολικό άκρο της περίφραξης.

14.Έγκριση μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ. Κ. Λυκόσουρας Δήμου Μεγαλόπολης στη περιοχή Μάρμαρα.

15.Έγκριση μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ. Κ. Μακρυσίου Δήμου Μεγαλόπολης εντός ιδιοκτησίας Καρακύκλα Αναστασίου.

16.Έγκριση μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ. Κ. Ίσαρη Δήμου Μεγαλόπολης πλησίον οικίας Γιαλαμά Γιαννούλας.

17.Εκτέλεση προμηθειών που απαιτούνται για την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 2ου ποδηλατικού γύρου Μεγαλόπολης την 27-06-22015.

18.Έγκριση – Ψήφιση πίστωσης 1.245,00 € για την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας : Βιβλιοθήκη για το Δημοτικό κτίριο της Τοπικής Κοινότητας Ζώνης.

19.Έγκριση – Ψήφιση πίστωσης 2.050,00 € για την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας : Ντουλάπια κουζίνας σε Δημοτικό κτίριο στην Τοπική Κοινότητα Ζώνης.

20.Έγκριση – Ψήφιση πίστωσης 250,00 € για την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας :Πόρτας και κλειδιοθήκης κλειστού γυμναστηρίου.

21.Έγκριση – Ψήφιση πίστωσης 781,05 € για την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας :Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας(συναγερμού) σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Λεονταρίου.

22.Έγκριση – Ψήφιση πίστωσης 688,80 € για την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας: Προμήθεια οστεοφυλακίου για το μνημείο στις Βίγλες Τ.Κ. Μαλλωτών.

23.Ψήφιση πίστωσης 440,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ο ΝΟΜΟΣ 4057/2012 (όπως ισχύει με το Ν.4325/15) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ».

24.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ως εκπρόσωπος του Δήμου, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου σε αγωγή του Θ. Κουτσούγερα και τη Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Θ. Κουτσούγερας – Π. Κωστόπουλος» κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.

25.Έγκριση απολογισμών – ισολογισμών κληροδοτήματος του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Γεωργίου Λαδά, Τοπικής Κοινότητας Αναβρυτού Δήμου Μεγαλόπολης, ετών 2007-2014.Βεβαίωση ολοκλήρωσης της με την αριθμ. 568/2014 ΑΟΕ ανατιθέμενης εργασίας.

26.Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη πάγιων αναγκών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μεγαλόπολης- Εξέταση ενστάσεων

27.Κατάρτιση-Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Αθανάσιου Νικολόπουλου Δήμου Μεγαλόπολης.

28.Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2015, Δήμου Μεγαλόπολης.

29.Συζήτηση της με αριθμ. πρωτ. 8524/22-05-2015 αίτηση ρύθμισης οφειλών της Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (τέλος λατομικών προϊόντων ετών 2012-2013) με βάσει το Ν. 4321/2015.

30.Έγκριση – ψήφιση πίστωσης 12.883,82 EURO για την καταβολή της δαπάνης προμήθειας υλικών για τη συντήρηση και επισκευή τεντών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 18-06-2015

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο