Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 21 – 04 – 2015

Σας παρακαλούμε όπως την  21η του μηνός Απριλίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00  προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα: 

 

1.   Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα  Μάριο του έτους 2015.

2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράστασή του ως εκπρόσωπος του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης σε έφεση  των Ευσταθίου Β. Σωφρονά, Στυλιανού Β. Σωφρονά, Βασιλείου Γ. Σωφρονά κατά του Δήμου Μεγαλόπολης και κατά του  πρώην Δήμου Φαλαισίας.

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράστασή του ως εκπρόσωπος του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης σε αγωγή  των Ευσταθίου Β. Σωφρονά, Στυλιανού Β. Σωφρονά, Βασιλείου Γ. Σωφρονά κατά του Ιωάννη Φουσέκη (πρώην Δημάρχου Φαλαισίας), του Δήμου Μεγαλόπολης και  της Cosmote– Κινητές τηλεφωνίες.

4.  Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του  Τριμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Γ. Κουρέτας – Γ. Βασιλόγιαννης – Γ. Νικολόπουλος ΟΕ κατά της κατά της απόφασης Αντιδημάρχου με αριθμ. πρωτ. 16742//26-10-2011.

5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του  Τριμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση της προσφυγής εταιρείας Π. Μπαρής και ΣΙΑ ΟΕ κατά της απόφασης Αντιδημάρχου με αριθμ. πρωτ.16522//21-10-2011.

6.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας για υποβολή αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης της ΚΥΑ αριθμ.200969/05-07-2011 «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε.».

7.    Ψήφιση πίστωσης 246,00 € για την καταβολή της δαπάνης του δικηγόρου κ. Ηλία Κοκκίνη.

8.    Ψήφιση πίστωσης 206,64 € για την καταβολή της δαπάνης της δικηγόρου κ. Παναγιώτα Παπαγεωργάκη.

9.   Ψήφιση πίστωσης  10.028,76 € για την εξόφληση της οφειλής«Αναλογιστική Μελέτη στο Ο.Τ. 212 Δ. Κ. Μεγαλόπολης».

10. Ψήφιση πίστωσης 6.603,21 € για την καταβολή της δαπάνης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου.

11.  Ψήφιση  πίστωσης 2.196,73 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Φωτοτυπίες σχεδίων.

12. Ψήφιση πίστωσης 2.460,00 € για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Διαχειριστικού έτους 2014.

13.  Ψήφιση πίστωσης  7.187,84 € για την εξόφληση  εκτέλεσης του έργου : Αποκατάσταση υποδομών Τ.Κ. Ραψομμάτη.

14.  Ψήφιση πίστωσης 908,96 EURO για την καταβολή της δαπάνης εξόφλησης δημοσίευσης σε εφημερίδες διακήρυξης  έργων.

15.  Ψήφιση πίστωσης 22.632,00 EURO για την εξόφληση  του 1ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών της μελέτης με τίτλο: Μελέτη οριοθέτησης ρεμμάτων Μεγαλόπολης.

16. Ψήφιση πίστωσης 12.300,00 EURO για την 1η εκταμίευση ποσού για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 – στην Περ/ρεια Πελ/σου.

17. Επικαιροποίηση δικαιολογητικών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ.

                                                                                                                                                        

               Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.  

                                                    

    Μεγαλόπολη  17-04-2015

                                                                         

         Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

  

    Διονύσιος Παπαδόπουλος

  

                                                                       

 

 

Πρόσκληση

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο