Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 19 Ιανουαρίου 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 367

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

   

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που σημειώθηκαν τη Δευτέρα 18/01/2021 στο Δήμο μας και της αδυναμίας προσέλευσης ορισμένων εκ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής στη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2021 καθώς και λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθ. 301/14-01-2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού, κ.α.) κρίθηκε σκόπιμο, μετά την συναίνεση και των μελών της, να αναβληθεί η συνεδρίαση, χωρίς την έκδοση νέας πρόσκλησης, για την 19η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

   

Μεγαλόπολη  18 –  01  –  2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο