Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 16η Φεβρουαρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 1393

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 16η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2021 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2020».
  2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2021 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2020».
  3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Παλαιοντολογικού Πάρκου και Εκθεσιακών Χώρων στο Ίσωμα Καρυών».
  4. Εισηγητική έκθεση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μεγαλόπολης με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020.
  5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.933,05 € από την εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (Β΄ εξάμηνο 2019).
  6. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2020.
  7. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Μεγαλόπολη  12 – 02 – 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο