Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Νοεμβρίου 2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη    05  –    11    –   2020

 Αριθμ. Πρωτ.:  13451

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 9η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:   

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 11.720,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2020». 
 1. Διάθεση πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. 
 1. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 30-6051.006 των εξόδων με τίτλο «Εισφορά υπέρ συντάξεως ΕΦΚΑ» για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 10-6051.010 των εξόδων με τίτλο «Εισφορά υπέρ συντάξεως ΕΦΚΑ» για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 1699.004 των Εσόδων με τίτλο «ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗΣ» & υφιστάμενου Κ.Α. 00-8231.002 των Εξόδων με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣΔ Ι.Κ.Α. (ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ»).  
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6117.005 των εξόδων με τίτλο «Επαναπιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Μεγαλόπολης κατά πρότυπο ΕΛΟΤ 1429». 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 15-7311.002 των εξόδων με τίτλο «Διαμόρφωση βάσης τοποθέτησης WC 4ου Νηπιαγωγείου Μεγαλόπολης». 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 25-7326.009 των εξόδων με τίτλο «Τοποθέτηση χλωριωτή στην Κοινότητα Ατσιχόλου». 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 20-6641 των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων». 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-6644 των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΕΠΕΙΓ. ΑΝΑΓΚΕΣ)». 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 10-7521.001 των εξόδων με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.». 
 1. Χρηματική Επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων & Σωματείων του Δήμου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6736 των εξόδων με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». 
 1. Χορήγηση / ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. 
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Χράνων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης για τη σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 11932/30-09-2020 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης. 
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεγαλόπολης Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου  Μεγαλόπολης για τη σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 8967/30-07-2020 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης. 
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Φαλαισίας Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για τη σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 11992/05-10-2020 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης. 
 1. Κοπή ενός (1) πεύκου και ενός (1) ξερού έλατου έξω σε δημοτικό χώρο (στο Νεκροταφείο) της Κοινότητας Παραδεισίων Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄). 
 1. Κοπή ενός (1) ξερού κυπαρισσιού στο δημοτικό νεκροταφείο της Κοινότητας Μαράθων Μεγαλόπολης Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄). 
 1. Κοπή δύο (2) δένδρων λεύκας  σε κοινόχρηστο χώρο της Κοινότητας Βουτσαρά Μεγαλόπολης Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).  
 1. Κοπή ενός (1) πεύκου εντός του σχολείου του Οικισμού Καμποχωρίου της Κοινότητας Καμάρας   Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο