Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-06-2017

Μεγαλόπολη 26 – 06 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 8831

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου – διεθνούς εργαστηρίου σχεδιασμού με θέμα «Μεταλλαγές του παραγωγικού τοπίου της Μεγαλόπολης» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.).

2. Διοργάνωση Μορφωτικής – Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Αναπαράσταση Παραδοσιακού Θερισμού και Αλωνίσματος στην ΤΚ Καρίταινας στις 8-7- 2017».

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την καταβολή των δαπανών τους.

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Άμεση αποκατάσταση και διαμόρφωση παράπλευρου τμήματος του πρώην αποκαταστημένου ΧΑΔΑ στη θέση «ΚΑΤΣΟΥΛΙ» της Δ.Κ. Μεγαλόπολης»– Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΑ ΤΟΙΧΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΚ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ»– Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο