Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-03-2016

Μεγαλόπολη 24 – 03 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 4086

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Μαρτίου (Γ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή παραχωρούμενων τμημάτων οικοπέδων παρόδιων ιδιοκτησιών του ισόπεδου Κόμβου επί του οποίου απολήγει η συνδετήρια οδός του ΑΚ Μεγαλόπολης με την περιμετρική οδό της πόλης της Μεγαλόπολης για την πραγματοποίηση εργασιών κατασκευής.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Μεγαλόπολης για το έτος 2016 – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 37/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης.

4. Έγκριση μεταφοράς των σπουδαστών που φοιτούν στο Δημόσιο ΙΕΚ Λεονταρίου με τη χρησιμοποίηση ιδιόκτητου μέσου του Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Έγκριση της αριθμ. 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2015.

6. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διεξαγωγή του διασυλλογικού αγώνα ποδηλασίας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Δυρραχίου με τη στήριξη του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου στις 9/42016.

7. Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την καταβολή απαιτούμενης δαπάνης.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την καταβολή της δαπάνης και την παραλαβή της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Μεγαλόπολης σε εφαρμογή της αριθμ. 609/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την οικονομική και λογιστική τακτοποίηση συμψηφισμού χρηματικών απαιτήσεων της Δ/νσης Λ.Κ.Μ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε εφαρμογή της αριθμ. 501/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του νέου έργου «Διαμόρφωση Χώρου νεκροταφείου Τ.Κ. Λυκοχίων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του νέου έργου «Κατασκευή μαντροτοίχων Τ.Κ. Δυρραχίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του νέου έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Νεοχωρίου Φαλαισίας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης με κατασκευή δεξαμενής Τ.Κ. Καρίταινας».

14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή της μελέτης Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης».

15. Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης – Χορήγηση νέας παροχής σε πίλαρ στην οδό 212 Εκτελεσθέντων Δ.Κ. Μεγαλόπολης, έμπροσθεν Υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ .

16. Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης – Χορήγηση νέας παροχής σε πίλαρ στην οδό 212 Εκτελεσθέντων Δ.Κ. Μεγαλόπολης, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Σορολή Ηλία.

17. Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης – Χορήγηση νέας παροχής σε πίλαρ στην οδό 212 Εκτελεσθέντων Δ.Κ. Μεγαλόπολης, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Κανδρέβα Παναγιώτη.

18. Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης – Χορήγηση νέας παροχής σε πίλαρ στην οδό 212 Εκτελεσθέντων Δ.Κ. Μεγαλόπολης, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Διαβολίτση Βασιλείου.

19. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στον Οικσμό Δερβένι της Τ.Κ. Σουλίου, πλησίον εκκλησίας.

20. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Λυκοσούρας.

21. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΣΣΗ ΠΤΠ) σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2016, σε εφαρμογή της αριθμ. 532/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο