Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-09-2017

Μεγαλόπολη 22 – 09 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 13187

Σας προσκαλούμε όπως, την 28η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μεγαλόπολης.

2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 455/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο