Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-10-2016

Μεγαλόπολη 21 – 10 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 15340

Σας προσκαλούμε όπως, την 25η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση του Απολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο