Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-04-2016

Μεγαλόπολη 15 – 04 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 5144

Σας προσκαλούμε όπως, την 20η του μήνα Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τέταρτη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Απριλίου (Δ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 375,67€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το μήνα Φεβρουάριο 2016 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

3. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμήματος ΄Ενταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης.

4. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμήματος ΄Ενταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολική Μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1147/29.01.2016 στο Δήμο αίτησης του Σταύρου Καρβέλα του Διονυσίου περί τοποθέτησης προτομής στην Τ.Κ. Βελιγοστής.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων του Δήμου αξίας μέχρι 10.271,45 € για το έτος 2016 – Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 20/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Διάθεση εκτάκτων πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΤΑ έτους 2015 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

8. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. και τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την καταβολή δαπανών.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του νέου έργου «Κατασκευή μαντροτοίχων Τ.Κ. Δυρραχίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

10. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Λεονταρίου από κεντρική πλατεία προς παλαιό Δημαρχείο (έξωθεν Ξενώνα Λεονταρίου) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

11. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών Αυλάκων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

12. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών Αυλάκων Δ.Ε. Φαλαισίας».

13. Οριοθέτηση δημοτικής οδού και απομάκρυνση της υπάρχουσας πέργκολας έμπροσθεν της πλατείας της Τ.Κ. Λεονταρίου.

14. ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης επί των οδών Αναγεννήσεως και Παπαφλέσσα στην Μεγαλόπολη».

15. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό Ευριπίδη απέναντι από το Νηπιαγωγείο Μελά.

16. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην οδό Ανδρούτσου.

17. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος επί της οδού 212 Εκτελεσθέντων στο Κάτω Μακρύσι, στην οικία Γεωργαντά Γεωργίου.

18. ΄Εγκριση δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης – Χορήγηση μιας νέας παροχής για την ηλεκτροδότηση υδατοδεξαμενής στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Λυκοσούρας.

19. ΄Εγκριση δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης – Χορήγηση μιας νέας παροχής για την ηλεκτροδότηση Δεξαμενής στην Τ.Κ. Αναβρυτού.

20. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του φωτισμού στην Τ.Κ. Κάτω Καρυών, θέση ¨Καμπιά¨.

21. Σύναψη Μίσθωσης ακινήτου (κτιρίων – ακάλυπτης έκτασης) Σιδηροδρομικού Σταθμού Μεγαλόπολης για τη διαμόρφωσή του σε πολιτιστικό κέντρο – κέντρο νεότητας-αθλητισμού και χώρο πρασίνου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

22. Τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στον κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) έμπροσθεν της εισόδου/εξόδου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης.

23. Διαγραφή χρεών τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης από τους οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δ.Κ. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο