Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-03-2017

Μεγαλόπολη 16 – 03 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 3159

Σας προσκαλούμε όπως, την 20η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821.

2. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Αναπαράσταση της Μάχης της Καρίταινας» στην Τ.Κ. Καρίταινας, στις 25/3/2017.

3. Παράταση της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» για την υλοποίηση εργασιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – Τροποποίηση της αριθμ. 487/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής εργασιών – παροχή υπηρεσιών πρασίνου (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

5. Κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) πέριξ της οικίας του Γεωργίου Μπιλίση του Αποστόλου, επί των οδών Καρασούλου και Πίνδου 48 (Οικισμός Ψαθί).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο