Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-12-2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μεγαλόπολη 11 – 12 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 21889

Σας προσκαλούμε όπως, την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. ΄Εγκριση του Απολογισμού Δήμου Γόρτυνος (πρώην) οικ. έτους 2010 – Ανάκληση της αριθμ. 483/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο