Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-12-2015

Μεγαλόπολη 11 – 12 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 21888

Σας προσκαλούμε όπως, την 16η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση του Απολογισμού Δήμου Φαλαισίας (πρώην) οικ. έτους 2010 – Ανάκληση της αριθμ. 484/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο