Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-02-2016

Μεγαλόπολη 11 – 02 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1787

Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Μεγαλόπολης για το έτος 2016.

2. ΄Εγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 του Δήμου Μεγαλόπολης.

3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΄Ερευνας (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

5. Υποβολή πρότασης Δήμου Μεγαλόπολης για την υλοποίηση έργων από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο