Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-01-2016

Μεγαλόπολη 08 – 01 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 179

Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αλεξανδρούπολη για τη συμμετοχή τους σε Συνέδριο που διοργανώνει η Κεντρική ΄Ενωση Δήμων Ελλάδας με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».

2. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Αμύνταιο Φλώρινας για τη συμμετοχή τους σε έκτακτη συνεδρίαση του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων με θέμα «Συζήτηση σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου κατανομής των δημοσίων εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών για την περίοδο 2016-2020, στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «Μέτρα για την Επιτάχυνση του Κυβερνητικού ΄Εργου και ΄Αλλες Διατάξεις».

3. Εξέταση του από 8-1-2016 αιτήματος του Τοπικού Συλλόγου Λεονταρίου, περί αποδοχής της δωρεάν παραχώρησης αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Ιάσονα Χατζηθεοδώρου του Νικολάου προς το Δήμο Μεγαλόπολης, για την κατασκευή στεγάστρου και βρύσης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λεονταρίου με χρηματική δωρεά του Δημητρίου Μ. ΄Ερωτα.

4. Εξέταση της από 11-12-2015 αίτησης του Συλλόγου Τριών Τέκνων «Ο ΑΡΚΑΣ» περί παραχώρησης χώρου για τη στέγαση του Συλλόγου.

5. Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενων τμημάτων οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Λακαφώση του Γεωργίου σε κοινή χρήση της Τ.Κ. ΄Ισαρη του Δήμου Μεγαλόπολης.

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών «Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Δ.Ε. Φαλαισίας».

7. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεύτερης δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Δυρραχίου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο