Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-05-2017

Μεγαλόπολη 05 – 05 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 5934

Σας προσκαλούμε όπως, την 10η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 36.642,74€ από Δ.Ο.Υ. Τρίπολης που αφορά επιστροφή από καταλογισμό προστίμων Πολεοδομίας για τα έτη 2007-2015.

2. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 66.700,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

3. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 6ου Αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Motocross 2017.

4. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Δυρραχίου του Δήμου Μεγαλόπολης, προς τιμή της μνήμης του Δυρραχίτη ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, Στρατηγού Παναγιώτη Κεφάλα.

5. Συμμετοχή του Δήμου στην πραγματοποίηση Δράσης Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού σχετικά με τις μεταλλαγές του παραγωγικού τοπίου Μεγαλόπολης.

6. Ορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» – Τροποποίηση της αριθμ. 337/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

7. ΄Εγκριση χρηματικής επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Μεγαλόπολης.

8. Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του αρχοντικού Νικ. Δημητρακόπουλου εντός των ορίων του οικισμού Τ.Κ. Καρύταινας Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Μεγαλόπολης.

9. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών Κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – ΄Εγκριση της αριθμ. 72/2017 τεχνικής μελέτης του έργου.

10. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός – Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος».

11. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός – Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

12. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός – Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας».

13. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ειδικού Αναπτυξιακού Πόρου Μεγαλόπολης για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΤΑ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ».

14. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ειδικού Αναπτυξιακού Πόρου Μεγαλόπολης για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ».

15. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ειδικού Αναπτυξιακού Πόρου Μεγαλόπολης για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ».

16. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ειδικού Αναπτυξιακού Πόρου Μεγαλόπολης για την υλοποίηση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΠΑΛΑΣ ΑΚΟΒΟΥ».

17. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών πρασίνου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

18. Λύση της Μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ζώνης της Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.

19. ΄Εγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από αιρετά όργανα του Δήμου Μεγαλόπολης.

20. ΄Εγκριση ανανέωσης ετήσιων συνδρομών Δήμου Μεγαλόπολης για τη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών, για το έτος 2017.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο