Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-10-2017

Μεγαλόπολη 05 – 10 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 14217

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

2. Παροχή έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση και κατασκευή οδού προς οικία Καραγιάννη Αθανασίου Τ.Κ. Κουρουνιού».

4. Εκμίσθωση γεωτεμαχίου επιφανείας 445,42 στρεμμάτων (με μονώροφο κτίσμα επιφ. 60,80 Μ2 και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις επιφ. 1.700 Μ2 περίπου) της 2ης Ανατολικής Εξωτερικής Απόθεσης (Θ1) του Ορυχείου Χωρεμίου στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. 5. Περί Ειδικού Εκπτωτικού Τιμολογίου Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο